Visie

Visie

Boerderijschool Hooi is een kleinschalige, onderwijs vernieuwende school, geïnspireerd door het antroposofisch mens- en wereldbeeld.

We gaan ervan uit dat elk kind een uniek en volwaardig mens is en vanuit een natuurlijke impuls wil leren. Kinderen kunnen zich met ongeremde vreugde in het leven storten; zij willen de wereld met al hun zintuigen ervaren. Wij willen op deze natuurlijke wil tot leren en verkennen vertrouwen, en een levende, veilige en liefdevolle omgeving aanbieden waarin elk kind de vrijheid krijgt om eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. 

Wij realiseren ons dat wij veel van kinderen kunnen leren, omdat zij heel dicht bij hun ware natuur staan en de toekomst in zich dragen.

Elk kind heeft recht op het volste respect van de volwassenen, die het kind met hun kennis en inzicht in mens en wereld liefdevol en consequent ondersteunen. Positieve aandacht en terughoudendheid zijn essentieel om ruimte te scheppen voor verwondering.

 

Levende omgeving

 

Als boerderijschool willen we het kind de ruimte bieden om te leren van wat het leven te bieden heeft. Naast de boerderij met dieren is er een groenten- en bloementuin, een groenstrook met bos, een boomgaard, een bijenstal, een vuurplek en een waterpartij. Ook zijn er op het terrein werkplaatsen en ateliers waar de kinderen welkom zijn.

Zo zijn er met een natuurlijke vanzelfsprekendheid voldoende mogelijkheden voor het kind om te worden uitgedaagd tot levend leren. De koe moet nu eenmaal gemolken worden, de bloemen nodigen uit tot plukken en het hooi moet van het land.

Door veel in de natuur te zijn en deze te ervaren in al zijn eenvoud en schoonheid zal een kind worden aangesproken in zijn eigen authenticiteit, je mag dus zijn wie je bent. Dit maakt onze school ook heel geschikt voor kinderen die zich door hun gevoeligheid en eigenheid niet kunnen of willen conformeren aan het reguliere schoolsysteem.

 

Flexibel, kindgericht leerplan

 

De verschillende leeftijden van de kinderen, het flexibele, kindgerichte leerplan, het vieren van de jaarfeesten en de samenwerking tussen kinderen, ouders, boerin, ambachtslieden, kunstenaars en leerkrachten zorgen voor een dagelijks beoefende levenskunst.

 

Elke dag opnieuw proberen de leerkrachten waar te nemen wat elk kind nodig heeft en hoe, binnen de structuur van het algemene leerplan. 

Juist op onverwachte momenten geeft een kind ons aan welk raadsel, nog verborgen, tot leven gewekt kan worden. Dit zijn kostbare geschenken! Waarnemen wat er daardoor nodig is, kan alleen in een omgeving waarin we elkaar kennen en verbonden zijn met elkaar.

 

Dagelijks verzorgen we de dieren, onderhouden de moestuin en bakken brood. Bewegingsspelen, verhalen, theater, muziek, beeldende kunst, euritmie, wandelen en spelen in de natuur verrijken het rekenen, schrijven en lezen. Op de daarvoor geschikte leeftijd wordt aandacht besteed aan verschillende godsdiensten, rechtssystemen, culturen en cultuurperiodes. Zo wordt de basis gelegd voor latere verdraagzaamheid en wederzijds begrip in onze veranderende en multiculturele samenleving.

 

Wij zijn een staatsvrije school.

 

De Boerderijschool wordt wel door de overheid erkend, maar niet door de overheid gefinancierd. Leerlingen voldoen dus aan de wettelijke leerplicht wanneer ze naar onze school komen. Het leerplan kunnen wij zelf bepalen en dat geeft ons de vrijheid om in te spelen op wat de kinderen nodig hebben. Logboek, huishoudelijk reglement, schoolboekje, nieuwsbrief en ouderavonden zullen de voortgang van de leerprocessen documenteren en bespreekbaar maken.

Vanuit het denkbeeld van de sociale driegeleding kan alleen vrijheid in een levende leeromgeving het kind naar een toekomst leiden, waar zij/hij met eigen kwaliteiten kan bijdragen aan een gezonde maatschappij.

 

 

Pedagogische verdieping

 

Een belangrijk gereedschap voor ons als begeleiders is de pedagogische vergadering.

In deze vergaderingen staan de kinderen centraal; alle aanwezigen verdiepen zich samen in het wezen van het kind.

Ook besteden we veel aandacht aan intervisie. Niet alleen wat we doen op school vinden we waardevol, maar vooral ook de manier waarop we het doen.

Als volwassene ben je een voorbeeld voor de kinderen, je leeft voor hoe je je met de wereld kunt verbinden; een kind neemt waar hoe jij ten diepste bent. 

Als team doen we aan zelfreflectie en intervisie zodat we helder kunnen blijven kijken en tegelijkertijd ook aan onze eigen ontwikkeling werken. Dit geeft ons de mogelijkheid tot echt contact met de ander.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now